نوامبر 10, 2016

انواع آسانسور کارگاهی (بالابر کارگاهی)

آسانسور کارگاهی،در واقع بالابرهایی هستند که برای حمل مواد و مصالح و افراد، در صنایع مختلف، به کارگران، مهندسین ، ناظران و بازرسان یاری می­رسانند و […]