ژانویه 2, 2017
اسانسور کارگاهی

ایمنی در آسانسور کارگاهی و بالابر کارگاهی

هنگامی که کارگاهی ساختمانی برپا می گردد ، یا در محوطه یک کارخانه یا یک اسکله ، نیاز به حمل بارهای سنگین یا افراد ، بصورت […]