فرق بالابر کارگاهی و اسانسور

دسامبر 26, 2016
بالابر کارگاهی

تفاوت آسانسور کارگاهی و آسانسور

ایمنی، سرعت و قدرت شاید سه دلیل عمده برای استفاده از بالابرها باشد. گسترش کارخانجات، افزایش ارتفاع ساختمان ها و اهمیت سرعت در ساخت و ساز […]